Kỳ lân ngũ sắc Kutani Quyền Quý Cát Tường S10 M3

3806
Kỳ lân ngũ sắc Kutani Quyền Quý Cát Tường S10 M3

Kutani ware Animal Ornament1 ornament

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: W 30 x D 25 x H 31 cm
HDSD:trưng bày trang trí

Kutani ware Animal Ornament