Bình Bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc 3753

3753
Bình Bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc 3753

Kutani ware Flower Vase Vases1 flower vase

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Kutani Nhật Bản
TSKT: D 17.6 x H 20 cm
HDSD:trưng bày trang trí

Kutani ware Flower Vase Vases