Tranh đĩa Kutani Chim Công Mẫu Đơn Thịnh Vượng Cát Tường

3658
Tranh đĩa Kutani Chim Công Mẫu Đơn Thịnh Vượng Cát Tường

Kutani ware Ornament1 decorative plate

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: diameter 32cm
HDSD:trưng bày trang trí

Kutani ware Ornament