Thỏ Kutani rước mời Phú Quý Tài Lộc May Mắn


Thỏ Kutani rước mời Phú Quý Tài Lộc May Mắn

2 3 KUTANI Ware Zodiac Size 7 Treasure Bag1 ornament/stand*with rug*with standing tag

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Kutani Nhật Bản
TSKT: W 21 x D 11 x H 18 cm
HDSD:trưng bày trang trí

2 3 KUTANI Ware Zodiac Size 7 Treasure Bag