Thỏ Kutani rước mời Tài Lộc May Mắn


Thỏ Kutani rước mời Tài Lộc May Mắn

2 3 KUTANI Ware Zodiac Size 51 ornament/stand*with rug*with standing tag

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Kutani Nhật Bản
TSKT: W 15x D 10 x H 11 cm
HDSD:trưng bày trang trí

2 3 KUTANI Ware Zodiac Size 5