Kỳ lân ngũ sắc Kutani Quyền Quý Cát Tường S10 G


Kỳ lân ngũ sắc Kutani Quyền Quý Cát Tường S10 G

[Kutani Yaki] Size 10 Lionboxed in paper

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: W 30 x D 24 x H 30 cm
HDSD:trưng bày trang trí

[Kutani Yaki] Size 10 Lion