Bình bông Kutani chiêu tài phát lộc size 4 M1


Bình bông Kutani chiêu tài phát lộc size 4 M1

[Kutani Yaki] 4 Size 2 Flower Vase Sakura1 vase

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: Diameter 12 x H 13cm
HDSD:trưng bày trang trí

[Kutani Yaki] 4 Size 2 Flower Vase Sakura