Bình bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc size 8 M5A


Bình bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc size 8 M5A

[Kutani Yaki] Size 8 Flower VaseVase, vase, wooden tag, in wooden box

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: Diameter 24 x H 24 cm
HDSD:trưng bày trang trí

[Kutani Yaki] Size 8 Flower Vase