Bình bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc size 8 M7


Bình bông Kutani Chiêu Tài Phát Lộc size 8 M7

Kutani Yaki Size 8 Flower Vase Gold Leaf Camellia

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: Diameter 24.5 x Height 24cm
HDSD:trưng bày trang trí

Kutani Yaki Size 8 Flower Vase Gold Leaf Camellia