Phước Thần Daikoku Kutani Ngũ sắc

3482

Thần Daikokuten - Đại Hắc Thiên

Ban Lộc may mắn, Kinh doanh Phát Tài, Thịnh vượng Sung túc.

Vai mang kho báu mùa màng bội thu, tay cầm búa thần ban vạn ước mơPhước Thần Daikoku Kutani Ngũ sắc

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: D 16 x W 27.5 x H 27.5 cm
HDSD:trưng bày trang trí

Kutani Size 9 Gavel Nori Daikoku