Kỳ lân ngũ sắc Kutani Quyền Quý Cát Tường S10 M2-W

3437
Kỳ lân ngũ sắc Kutani quyền quý cát tường S10 M2-W

Nước sản xuất: Japan
Chất liệu: gốm Nhật Bản
TSKT: Width 26 Depth 21.5 Height 24cm
HDSD:trưng bày trang trí

[Kutani Yaki] Size 10 Lion