Mèo thần tài rước mời may mắn S33


Mèo thần tài rước mời may mắn S33

千万両 (senmanryō) Thiên Vạn Lượng

Dimensions
品: Cat x 1/ 23.5 x 22x 33cm
Specifications
Country of manufacture: Japan
Material / component: Pottery