Mèo rước mời phú quý hạnh phúc bình an size 8

3236

Mèo Thần Tài

Đại Khai vận chiêu phước

Rước Phú quý Tài lộc

Mời May mắn thành công


Hạnh phúc bình an

Ngũ phúc lâm môn

​"大開運招福" (daikaun shōfuku)  

Đại Khai Vận Chiêu Phước

Thu hút may mắn và phước lành, khởi đầu một giai đoạn may mắn lớn.

Chúc bạn đạt được thành công và thịnh vượng phi thường, mở ra những cơ hội mới và tích lũy khối tài sản khổng lồ.

Chúc bạn Đại Khai Vận Chiêu Phước! (Chúc bạn gặp nhiều may mắn to lớn và thành công vang dội!) - I wish you immense fortune and resounding success!


Mèo rước mời phú quý hạnh phúc bình an size 8

Dimensions
26.5
Specifications
Country of manufacture: China
Material / component: Pottery ・Transparency glaze

"大開運招福" (daikaun shōfuku) 

"大" (dai) có nghĩa là "lớn" hoặc "vĩ đại." Biểu thị một cái gì đó có quy mô hoặc cường độ đáng kể.

"開" (kai) có nghĩa là "mở" hoặc "bắt đầu". Ngụ ý ý tưởng bắt đầu hoặc bắt đầu một cái gì đó.

"運" (un) có nghĩa là "may mắn" hoặc "vận may". Đề cập đến những hoàn cảnh thuận lợi hoặc bất lợi ảnh hưởng đến cuộc sống của một người.

"招福" (shōfuku) kết hợp giữa "招" (shō), có nghĩa là "mời" hoặc "thu hút" và "福" (fuku), đại diện cho "phúc lành" hoặc "may mắn".

Khi kết hợp với nhau, "大開運招福" truyền tải khái niệm "thu hút may mắn và phúc lành" hoặc "khởi đầu một giai đoạn may mắn đáng kể." Gợi ý về sự mong đợi và mời gọi những hoàn cảnh thuận lợi, kết quả tích cực và việc nhận được những lời chúc phúc và thịnh vượng.

Cụm từ này thường được sử dụng trong lễ mừng năm mới, lời chúc tốt đẹp hoặc như một biểu hiện chung của hy vọng về một tương lai tốt lành và may mắn.